20170801_144349

Jälluntofta skytteförening

Jälluntofta Skytteförening bildades 1902 och har genom åren haft en livlig verksamhet. Efter redan några år fick föreningen ett par gedigna vandringspris att tävla om, en silverpokal för fältskytte och 1907 det Jelénska skeppet. Givaren var en gravt synskadad man från Vingården, Johan Gottfrid Svensson Jelén, som emigrerade till Argentina, och vid ett besök i hemtrakten skänkte 50 kronor till ett passande vandringspris. Den som oavbrutet i fem år vunnit priset får behålla skeppet, en "jardinjär" av silver. Detta skedde vid två tillfällen, men då hade föreningen ändrat reglerna så att priset skulle stanna inom föreningen. Vid skyttepaviljongen mittemot bygdegården fanns skjutbanan med ett längsta skjutavstånd på 300 meter. Skytteföreningen upphörde i början av 1990-talet och det Jelénska skeppet skänktes till samhällsföreningen.