20170801_144349

No fishing without valid fishing licence.
Angelen nur mit gültiger Angelkarte.
Fiske endast med giltigt fiskekort.

Fiskekortspriser och fiskeregler för Jällundens fiskevårdsområde.

Spö-och metfiske:
Max två spön per person
Årskort 300 kr
Veckokort 150 kr
Dygnskort 50 kr
Betala gärna fiskekortet via swish 1232096857. OBS nytt nummer!
Skriv in ditt namn i meddelanderutan.
Fiskekorten är personliga. Barn under 15 år, som fiskar med föräldrar som innehar fiskekort, fiskar gratis. Barn under 15 år, som fiskar ensamma, skall ha gällande fiskekort. Allt annat fiske är otillåtet. Jällundens fisketillsynsmän gör regelbundna kontroller av fiskekortsinnehav. Otillåtet fiske kommer att beivras.

Fiskekort säljs hos:

Jälluntofta Camping, 0371-72010
Wilhelmsson, Staffansbo,
070-5230563
Stig Forsmark, Jälluntofta,
0371-72045
Torkild Nielsen, Norra Strömhult, 0761-879912
Claes Arulf, Simmarydsnäs,
0371-47046
Ingvar Holmén, Simmarydsnäs, 0371-47052
Leif Ericsson, Charlottenlund, 0371-46057
Ingemar Öhlund, Simmarydsnäs, 070-5219509
Stefan Gunnarsson, Jälluntofta, 070-2503977