20170801_144349

JÄLLUNTOFTA

Jälluntofta socken har medeltida ursprung och namnet Jäluntomptom är tidigast känt i ett testamente år 1268. Jälluntofta socken i Småland ingick i Västbo härad i Finnveden och i Jönköpings län, och ingår sedan 1974 i Hylte kommun i Hallands län.
Socknens areal är 50,61 kvadratkilometer, varav land 41,55.
Sjön Jällunden är cirka 11 kilometer lång och ligger 153 meter över havet. Den avvattnas åt söder mot Nissan. I sjön finns ett flertal mindre öar, bland andra Byö, Sörö och Sikö, som är ett naturreservat, skyddat sedan 1957.
Ett par stenåldersboplatser, några spridda järnåldersgravar och tre gravfält är kända fornminnen.

Affären Sjöborgen startade 1885  lades ner 1980. De sista ägarna var familjen Axel, Signe och sonen Åke Carlsson. Under åren 1918 till 1945 drevs i Mariedal handel med så kallade korta varor och även ett slags hembageri.

Ar 1849 beslutade sockenstämman att Jälluntofta tillsammans med Unnaryd skulle bilda gemensamt skoldistrikt. Undervisningen i Jälluntofta skola skall pågå två månader om året och sockenstugan användas som skolrum. 1879 byggdes vinkelbyggnaden till och inreddes till skolsal för folkskolan. Rummet på övre våningen blev då bostad åt läraren. Skolan uppvärmdes med järnkaminer och barnen fick hjälpa till med bära in ved. Sista småskolelärarinna blev Maj Andersson och siste folkskollärare Ingemar Albertsson. Under det sista läsåret var elevantalet nio.

På kommunstämman 1939 beslutades att ett folkbibliotek skulle startas. De första åren skedde utlåningen efter gudstjänstens slut på nedre våningen i skolhuset. Vid mitten av 1950-talet flyttades biblioteket upp en våning. Biblioteket lades ner 1985.

Poststationen har varit förlagd på tre platser, Frihäll, Klockaregård och Värnhem och inrättades 1894. 1978 ersattes poststationen med lantbrevbärare.

Sista examen i folkskolan 1965
Poststationen i Värnhem